author Image

bîrewerîya wexerkirna hunermend Eyaz Yosif Zaxoyî, li roja 20/01/1986